Nguyên liệu sản xuất pallet gỗ - -

Nguyên liệu sản xuất pallet gỗ - -

Nguyên liệu sản xuất pallet gỗ - -

Nguyên liệu sản xuất pallet gỗ - -

Nguyên liệu sản xuất pallet gỗ - -
Nguyên liệu sản xuất pallet gỗ - -

Nguyên liệu sản xuất pallet gỗ - CÔNG TY DIỆT MỐI - CÔN TRÙNG AN TÍN

Nguyên liệu sản xuất pallet gỗ - CÔNG TY DIỆT MỐI - CÔN TRÙNG AN TÍN

Nguyên liệu sản xuất pallet gỗ - CÔNG TY DIỆT MỐI - CÔN TRÙNG AN TÍN

Nguyên liệu sản xuất pallet gỗ - CÔNG TY DIỆT MỐI - CÔN TRÙNG AN TÍN

Nguyên liệu sản xuất pallet gỗ - CÔNG TY DIỆT MỐI - CÔN TRÙNG AN TÍN
Nguyên liệu sản xuất pallet gỗ - CÔNG TY DIỆT MỐI - CÔN TRÙNG AN TÍN

Chi tiết bài viết

Nguyên liệu sản xuất pallet gỗ

Bên cạnh các sản phẩm pallet đã thành phẩm, với hệ thống nhà xưởng, nguồn nguyên liệu dồi dào và hệ thống máy xẻ hiện đại, chúng tôi cung cấp thanh pallet gỗ, nan gỗ chưa qua sơ chế ( hoặc đã sơ chế) cung cấp cho các xưởng pallet gỗ bên ngoài cũng như nhu cầu tự sản xuất và đóng hàng của các công ty, nhà xưởng, kho chứa...


Từ nguồn nguyên liệu gỗ khai thác trực tiếp từ trên vùng nguyên liệu được chuyển về xưởng tiến hành cắt và xẻ thành kích thước khác nhau:

tl_files/QUAN LI 1/TIN TUC/TT.jpg

tl_files/QUAN LI 1/TIN TUC/TT1.jpg

Thanh gỗ được xẻ với kích thước dài rộng, dầy theo quy cách và đóng hàng theo yêu cầu của khách hàng.

tl_files/QUAN LI 1/TIN TUC/TT2.jpg

Nguyên liệu đóng pallet gỗ để đóng hàng

tl_files/QUAN LI 1/TIN TUC/TT3.jpg

tl_files/QUAN LI 1/TIN TUC/TT4.jpg

Hỗ trợ trực tuyến

0908188180(Mr Hoàng)
Hỗ trợ trực tuyến qua yahoo Hỗ trợ trực tuyến qua skype

Sản phẩm nổi bật